Thời tiết Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận

Mây rải rác 23 °

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/23°
Độ ẩm
80 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.6 km/h
Điểm ngưng
19.69 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Gió
6.48 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Gió
6.45 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối

25/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:21
Gió
6.49 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:21
Gió
6.57 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Gió
5.86 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận trong 7 ngày tới