Thời tiết Bình An, Bắc Bình, Bình Thuận

Mây cụm 23 °

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/23°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.74 km/h
Điểm ngưng
19.89 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình An, Bắc Bình, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Bình An, Bắc Bình, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1009 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:20
Gió
6.59 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:20
Gió
6.67 km/h
Khả năng có mưa
0.12 %
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối

25/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Gió
6.53 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Gió
5.94 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Gió
5.02 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình An, Bắc Bình, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình An, Bắc Bình, Bình Thuận trong 7 ngày tới