Thời tiết Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước

Mây đen u ám 28 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
28°/28°
Độ ẩm
69 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.59 km/h
Điểm ngưng
21.78 °
UV
3.19

Nhiệt độ

Thời tiết Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước theo giờ

Thời tiết Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Gió
2.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối

21/ 29°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Gió
2.24 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

21/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Gió
2.73 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

22/ 32°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Gió
2.04 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

22/ 30°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Gió
2.77 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước trong 7 ngày tới