Thời tiết Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước

Mây rải rác 23 °

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/23°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.65 km/h
Điểm ngưng
21.48 °
UV
0.31

Nhiệt độ

Thời tiết Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước theo giờ

Thời tiết Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Gió
2.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Gió
1.73 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối

21/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Gió
2.32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

21/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Gió
1.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

22/ 32°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Gió
2.23 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước trong 7 ngày tới