Thời tiết Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước

Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
26°/26°
Độ ẩm
80 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.46 km/h
Điểm ngưng
22.37 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước theo giờ

Thời tiết Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

22/ 27°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
4.5 km/h
Khả năng có mưa
1.52 %
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
2.69 km/h
Khả năng có mưa
0.44 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Gió
2.49 km/h
Khả năng có mưa
2.49 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 31°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Gió
3.3 km/h
Khả năng có mưa
3.06 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Gió
3.46 km/h
Khả năng có mưa
4.48 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước trong 7 ngày tới