Thời tiết Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

Mây đen u ám 31 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 34°.

Thấp/Cao
31°/31°
Độ ẩm
59 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.54 km/h
Điểm ngưng
21.91 °
UV
7.43

Nhiệt độ

Thời tiết Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước theo giờ

Thời tiết Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Gió
2.52 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

22/ 29°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Gió
2.31 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối

22/ 29°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Gió
2.86 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Gió
2.26 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

23/ 31°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Gió
3.37 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước trong 7 ngày tới