Thời tiết Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước

Mưa nhẹ 26 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
26°/26°
Độ ẩm
77 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.56 km/h
Điểm ngưng
22.02 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước theo giờ

Thời tiết Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối

22/ 26°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Gió
5.07 km/h
Khả năng có mưa
1.58 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
2.95 km/h
Khả năng có mưa
0.68 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
2.73 km/h
Khả năng có mưa
1.99 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Gió
3.15 km/h
Khả năng có mưa
3.5 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Gió
3.59 km/h
Khả năng có mưa
3.75 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước trong 7 ngày tới