Thời tiết An Phú, Hớn Quản, Bình Phước

Mây đen u ám 22 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
22°/22°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.99 km/h
Điểm ngưng
18.54 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết An Phú, Hớn Quản, Bình Phước theo giờ

Thời tiết An Phú, Hớn Quản, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối

22/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Gió
3.08 km/h
Khả năng có mưa
0.28 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Gió
2.91 km/h
Khả năng có mưa
0.42 %
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Gió
2.43 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Gió
2.83 km/h
Khả năng có mưa
0.9 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
3.15 km/h
Khả năng có mưa
2.43 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Phú, Hớn Quản, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Phú, Hớn Quản, Bình Phước trong 7 ngày tới