Thời tiết Đak Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước

Mưa nhẹ 27 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
27°/27°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.44 km/h
Điểm ngưng
23.65 °
UV
0.2

Nhiệt độ

Thời tiết Đak Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước theo giờ

Thời tiết Đak Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối

21/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Gió
3.17 km/h
Khả năng có mưa
0.36 %
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối

21/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Gió
1.81 km/h
Khả năng có mưa
0.38 %
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối

20/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Gió
2 km/h
Khả năng có mưa
1.84 %
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối

20/ 28°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Gió
1.39 km/h
Khả năng có mưa
1.43 %
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối

20/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
0.87 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đak Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đak Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước trong 7 ngày tới

Thời tiết Bù Gia Mập, Bình Phước theo phường xã khác