Thời tiết Bù Đốp, Bình Phước theo giờ

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bù Đốp, Bình Phước trong 12h tới