Thời tiết Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước

Mưa nhẹ 27 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
27°/27°
Độ ẩm
81 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.23 km/h
Điểm ngưng
23.52 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước theo giờ

Thời tiết Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối

22/ 27°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Gió
2.72 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Gió
1.57 km/h
Khả năng có mưa
0.75 %
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối

22/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Gió
2.46 km/h
Khả năng có mưa
2.19 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

22/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Gió
2.25 km/h
Khả năng có mưa
2.19 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

21/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Gió
2.8 km/h
Khả năng có mưa
3.37 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước trong 7 ngày tới

Thời tiết Bù Đốp, Bình Phước theo phường xã khác